última entrada:

Mai no és massa tard per tornar a començar