The true freedom is in having less, Iik.

Idees que hem corren pel cap. Coses que segurament acabaré fent.

<<< >>>