El descens de l’Amazones

De la selva alta Peruana a l’Atlàntic en 36 dies.